Projekt Resako je osvětovou kampaní určenou těm, kteří mají zájem zacházet s odpady šetrně a smysluplně. Lidé se o spalování odpadů dozvídají skrze čistou a elegantní komunikaci.

Vize, Mise, Hodnoty
.
Snadno komunikovat základní směr společnosti.
Fotografie jako základ
.
Kvalitní fotografie často stojí za úspěchem celých kampaní. Proto jsme pro Resako dokumentovali celý proces tak, aby byl divák maximálně vložen do děje.
Téma nakládání s odpady jsme ztvárnili v sérii naučných videí z okolí Brna, která informují, varují i motivují k zodpovědnému ekologickému přístupu.
Silný dojem ze všech úhlů
.
Dynamická identita je responzivním řešením přenesena na display uživatelů všech zařízení.
Kitelement
.
Prezentační e-shop • admin system • branding • produktový design • foto a video produkce • 2017
Levit Pen
.
Logo • CI • prezentační web • e-shop • tiskoviny • marketing • 2017
We
Work.
Prohlédnout naše projekty.